STAŇ SE TERAPEUTEM METODY JIH®

Metoda JIH® je terapeutická metoda, ve které najdeš spoustu úlevy, odkryješ zdroje nepohodlí, se kterými budeš umět pracovat tak, aby docházelo k úlevě a nasměrování do nejlepší verze života.

Osobní rozvoj metodou JIH® je cesta, ve které vše stavíš na sobě, na své vlastní energii a tak získáváš obrovský potenciál k obnovení vlastního života bez ohledu na to, jestli chceš v budoucnu pomáhat ostatním, nebo chceš jít dál pro sebe a své nejbližší.

Metoda JIH® vznikla propojením našich poznání a také společným objevováním. Víc jak deset let každodenní spolupráce přineslo velmi efektivní možnost v jednoduchosti pracovat ve všech oblastech života. Dostává se ti možnosti postupně objevovat souvislosti a díky vnímání a cítění se plně opřít o nejsilnější oporu života - o tvou vlastní Boží podstatu. Neexistuje oblast, ve které by nebylo možné změnit tok energií pro nejlepší verzi života. 

 

Ing. Hanka Mokrá PhD., BCST

Autorka cvičení a projektů postavených na metodě JIH®

Pracuje na svém osobním rozvoji víc jak 15 let a začala v průběhu postgraduálního studia studovat Kraniosakrální biodynamiku pod záštitou švýcarského institutu. Před deseti lety ve spolupráci s Jarkou Matuškovou propojily své znalosti a zkušenosti a postupně vznikala metoda JIH®.
 

Jarka Matušková

Autorka projektů postavených na metodě JIH®

Pracuje na svém osobním rozvoji víc jak 15 let. Její cesta začala hledáním souvislostí a důvodů jejího nepohodlí. Prošla  kurzem SRT-Spiritual Response Therapy, který jí otevřel cestu do časoprostoru. Díky spolupráci s Hankou Mokrou vzniklo propojení jejich zkušeností.

Osobní rozvoj 21. století 

 ZÁKLAD METODY JIH®

Metoda JIH® je forma osobního rozvoje. Jedná se o velmi rychlou a účinnou pomoc při nalezení důvodu nepohodlí a následné obnovy životní energie. Základem této metody je poznání propojení dvou veličin, které ve vzájemném propojení tvoří stabilní a velmi pevný celek. Ten je velmi silný pro velmi rychlé obnovení opravdovosti a jednoduchosti života, protože vede zpět do nejsilnější energie světa a tou je Boží podstata. 

Není postavena na uctívání konkrétního náboženství, ani na ezoterických dovednostech. Vznikla pochopením a prožitými situacemi, kterými autorky procházely. Jedná se zkušenosti za dobu 15 let objevování, z toho 10 let společnou cestou. Podstatou metody JIH® je pravda a láska, jednoduchost a prožívání aktivního života. 

Metodu JIH® si můžete osvojit v ročním kurzu, ve kterém objevujete sebe, svou vlastní hodnotu a své schopnosti. Je to roční cesta o propojenostech života, o vnímání a cítění a o reakcích na situace v každodenním žití.

NÁPLŇ NAŠÍ SPOLEČNÉ CESTY

Prožijete deset měsíců v uzavřené Facebookové skupině, ve které se budeme pravidelně setkávát ve formě videí, živých vstupů, hlasových nahrávek a textových komentářů.

Čekají vás čtyři hlavní témata, která budou rozdělena do 6-ti týdenních bloků. Povedeme vás den za dnem postupných pochopením nových impulsů. Projdete osmi konzultacemi a také se během tohoto času setkáme všichni osobně ve workshopových setkáních.

 ROČNÍ KURZ PLNÝ NOVÝCH POZNÁNÍ

Celý kurz je koncipován tak, aby se vaše vnímání a cítění energie prohloubilo a vy si byli naprosto jistí informacemi, které z tohoto zdroje dostáváte. Vše ve vašem životě se propojí v jeden jediný celek a vy poznáte rozdíl mezi rozumovým a přirozeným životem. Základy a širší uvědomění se během roku rozšíří do vnímání mnohem jemnějších forem souvislostí a vy se stanete odborníkem v chápání souvislostí a zákonitostí života.

 • Objevíte cítění a vnímání emočního základu života
 • Naučíte se reagovat na informace, které vám ukazuje vaše tělo vlastním vnímáním
 • Zjistíte jak rozlišovat zdroj vnímaných energií
 • Objevíte veličiny vnímaného: těla, mysli, duše a celku
 • Začnete vnímat i to, co není vidět, slyšet
 • Stanete se neutrální při práci s metodou JIH®
 • Pojmenujete mnoho i velmi jemných informací z emočních vrstev problému
 • Objevíte rozmanitost časové osy
 • Naučíte se určovat a nacházet zdroj problému v hloubkách času a ten měnit
 • Budete umět velmi rychle reagovat na emoční informaci u klienta
 • Získáte schopnost pomoci sobě a tím i ostatním
 • Plně se naučíte pracovat online tak, aby i vaše práce byla svobodná a krásná

VNÍMÁNÍ A CÍTĚNÍ - ZÁKLAD INFORMACÍ

Základem metody JIH® je vnímání a cítění. Vnímání vlastního těla a jeho pocitů je jediná možnost, jak se vyznat v informacích, které zpracováváme každý den a každou minutu. Díky neutralitě lidského těla můžeme získávat velice přesné informace o tom, co je pro nás dobré a co je s námi v nesouladu. Tělo krásně reaguje a nese nás skze vnímání do propojení s intuicí a díky té potom přichází další možnosti našeho života. Vnímání a cítění jako moudrý informační kanál při rozhodování a řešení složitých situací - to je základ informací, na kterých můžeme obnovit prosperitu všeho, co je naší součástí.

INTENZIVNÍ POZNÁVÁNÍ ENERGIE ŽIVOTA

Energie je to, na co si nikdo nedokáže sáhnout, a přes to existuje. Intenzivní poznávání toku energií v průběhovém času, objevování souvislostí ve vnímání a cítění a dokonce objasnění toho, co se právě teď odehrává a jaký je důvod daného nepohodlí - to všechno je součástí cesty poznávání metody JIH®

Jak reaguje tělo na těžké energie a co to způsobuje v běžném životě? Jak se projevuje jemná energie a v čem je prospěšná a jakou má sílu? To všechno a mnohem víc je součástí roční výuky pro terapeuty metodou JIH®

PROPOJENOSTI A ZÁKONITOSTI NEHMOTNÉHO SVĚTA

 

Tolik opomíjená a degradovaná veličina našeho života. To nehmotné v nás má na svědomí náš život, naši existenci. Je s podivem, kolik iluzí a polopravd je stále považováno za jedinou pravdu, na které záleží.

V nehmotném světě existuje velmi jednoduchý způsob propojení. Vše je postaveno na jednoduchosti a síle víry v to, co je požadováno a co je nabízeno. Velmi jednoduchá pravidla jsou stabilním zákonem veškerého stvoření.  

TOK ČASU - MINULOST, PŘÍTOMNOST, BUDOUCNOST

Máme pocit, že jsme psanci času. Nic není podle nás a všechno buď utíká, nebo se vleče.

I taková veličina života, jakou je čas nám nabízí možnosti, díky kterým se v realitě nekonečného času můžeme pohybovat v lehkosti. Už není nutné setrvávat v minulosti, ani se bát budoucnosti.

Řešení je jednoduché - znalost toku času a vědomí toho, co je důležité právě teď. 

VZTAHOVÉ SOUVISLOSTI 

Vztahy jsou energií celého vesmíru. Není oblast života, ve které by vztahy nedávaly základ našemu fungování. Někdy máme pocit, že pustý ostrov by nám slušel, aby nám později došlo, že samota není to nejlepší.

Během ročního kurzu objevíte sílu vztahů, ale také cestu, jak se ve vztazích orientovat a jaké jsou zákonitosti v jejich budování. 

Nejdůležitější vztah, který budeme dávat dohromady je váš vztah k vám samotným.

KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ A BOŽÍ PODSTATA

Kolektivní vědomí, rozum a mysl, to jsou elementy, které určují naše pocity a chování pod enenrgií obavy, strachu, potřeby se zavděčit, obětovat se a hledat cestu k "osvědčení se" u ostatních.

Boží podstata je energie uvnitř všeho, co je. Tato energie nehodnotí, neposuzuje, nehraje hry a nesoupeří. Prostě je základním zdrojem života. 

Ústup z kolektivního vědomí a naladění se na Boží podstatu dává životu nový laskavý rozměr a chuť objevovat život jako takový.

ROZUM VERSUS VĚDOMÍ A VĚDĚNÍ

Rozum je energie plná strachu, konkurence, potřeby hodnotit jak nás kdo vidí, co si o nás kdo myslí. Rozum vytváří strategie nadřazenosti, nebo potřebu zalíbit se, jít za rámec vlastních možností a schopností.

Vědomí a vědění je zdroj vědomostí a informací, které jsou uvnitř nás a ukazují mnohem víc možností, než dokáže rozum poskytnout.

Naladění se na zdroj vědomí a vědění vyžaduje ukončení potřeby opírat se o strach a pocity marnosti. 

JAK BUDE ŠKOLA PRO BUDOUCÍ TERAPEUTY PROBÍHAT

Škola pro budoucí terapeuty metodou JIH® je velmi intezivní cesta jednoho školního roku. Deset měsíců bude probíhat společná cesta ve formě osobního setkávání, online konzultací a také ve formě uzavřené facebookové skupiny, kde budeme k dispozici velmi často pro další informace a rychlou komunikaci.

Za tuto dobu vám předáme všechny informace a naučíme vás vnímat a cítit vaši Boží podstatu, objevíte propojenosti života, získáte nadhled, ale také vlastní hodnotu pro další cestu životem ve všech jeho oblastech.

Naučíte se vnímat vlastní energii a také vnímat energie ostatních. Zvládnete rozlišovat rozum a ego a naučíte se ladit na Boží podstatu. Objevíte souvislosti a propojenosti těla, mysli, duše a celku. Osvojíte si náležitosti času a také důležitost vnímání přítomného okamžiku. Získáte schopnost spolupráce a pochopíte důvody a omezení kolektivního vnímání a cítění.

To vše zvládneme během deseti měsíců. Nečekejte skripta, protože váš život nezná návod na jeho fungování. Návod máte v sobě a my jsme průvodci k jeho objevení a znovu používání.

Získáte schopnost pomáhat sobě a následně i možnost pomáhat ostatním. Tuto volbu necháváme na vás, obě cesty jsou naprosto v pořádku.

Jaké jsou zkušenosti těch, kteří prošli tímto kurzem?

Už teď je čas

Rezervujte si své místo

Kapacita je omezena, proto neodkládejte své rozhodnutí a své místo si zajistěte už nyní.

Začínáme 17.6.2021

INTENZIVNÍ ČAS DESETI MĚSÍCŮ

Deset intenzivních měsíců společné cesty. Jako jeden školní rok. Deset měsíců objevování sebe, svých schopností, získávání znalostí o propojení života s energiemi záměru i důsledku, energie úlevy a pochopení.

Celých deset měsíců život hlavně o vás, o vašich vztazích k sobě i ostatním, k hojnosti, k práci, k majetku. Nevynecháme žádnou oblast. Projdeme všechny vazby a vztahy, všechna zákoutí mysli, abychom vás dovedli domů do vašeho vnímání a cítění, vědomému tvoření vlastní reality.

ZOOMOVÉ HOVORY

Budeme vyhlašovat online setkání v podobě ZOOMové konference. 

Informace jsou velmi důležité a další souvislosti v objevování fungování života přináší nová poznání.

Aby se vám předávané informace rychleji dařilo aplikovat do života a měli jste jistotu správné cesty, ZOOMová setkání v mnohém ulehčí chvíle nepohodlí a nejistoty. Termíny budeme vyhlašovat s dostatečným předstihem, aby byla vaše účast podpořena. 

WORKSHOPY 

Osobní setkávání je velmi důležité. Budeme se setkávat během ročního kurzu na čtyřech setkáních, které jsou v délce čtyř dnů. 

Snažíme se vyjít vstříc všem, proto vždy každý čtyřden je součástí víkendu, osvědčilo se nám pořádání vždy čtvrtek až neděle. Takto nastavené setkávání má svou logiku a svůj účel. 

Během těchto workshopů najdete další střípky do mozaiky života a také si osvojené projdete v praxi.

OSOBNÍ TERAPIE 

 

Během ročního kurzu projdete celkem osm terapií, vždy čtyři s každou z lektorek. Tyto osobní terapie se zásadně neodehrávají těsně před workshopem a dva týdny po něm. Během workshopů dochází k neustálému vyladění energie u každého z vás a proto není potřeba podstupovat ještě terapii. 

Osobní terapie trvá v rozmezí 30-60ti minut a je vždy zaměřená na aktualní stav vašeho života.

VZÁJEMNÉ KONZULTACE

Jak jinak pochopit systém metody JIH® než vzájemnou spoluprací a sdílením. Své znalosti a zkušenosti z kurzu si budete ověřovat společnými konzultacemi mezi sebou, tím získáte mnohem větší jistotu a také vybudujete větší důvěru mezi sebou.

Čeká vás mnoho zajímavých zkušeností, informací, ale také mnoho pochopení a nových JO-AHA. Naučíte se vnímat svou energii, ale také druhého člověka v neutralitě tak, aby docházelo k pochopení a úlevě.

INTENZIVNÍ KOMUNIKACE V UZAVŘENÉ SKUPINĚ

Je pro vás připravena velmi aktivní facebooková skupina, ve které budete průběžně získávat další podporu a důležité informace.

Skupina je založena pro členy této roční cesty, nikdo jiný do ní nemá přístup. Všechny vaše připomínky, zjištění a zkušenosti budete sdílet jen mezi vašimi kolegy a tak je zaručen komfort a vlídné prostředí.

V této skupině vám budeme nahrávat živé vstupy a sdílet další podporující materiály.

PODPORA V ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

 

Od chvíle, kdy vstoupíte do roční společné cesty na svůj život už nikdy nebudete sami. 

Jsme tu pro vás, pomůžeme vám se vyznat v životních situacích, které vás potkávají a povedeme vás k nejlepší možné verzi vašeho života.

Povedeme vás k optimálnímu postoji k vaší původní rodině, ke kolegům v práci, k dětem a partnerovi. 

NOVÝ POHLED NA TĚLO A JEHO FUNGOVÁNÍ

Vaše tělo je vašim průvodcem tohoto života. Pamatuje si mnohem víc, než si myslíte.

Během naší společné cesty objevíte jeho sílu, jeho energii a také jeho potenciál. Nastartujete větší propojení mezi tělem, duší a myslí, získáte větší důvěru ve své zdraví.

Hanka Mokrá je odbornice na fungování těla a díky propojení s vnímáním dokáže velmi jednoduše nastartovat vaše vnímání sebe sama.

ZÍSKÁNÍ SEBEDŮVĚRY A SCHOPNOSTI POMÁHAT SOBĚ I OSTATNÍM

Na prvním místě potřebujete poznat a pochopit sebe. Vaše vlastní vnímání své hodnoty. To všechno bez nadřazování a sebeničení.

V naší společné cestě pochopíte důležitost vlastního života a také hodnotu, kterou máte po staletí. Začnete rovnat svůj vlastní pohled na sebe a také začnete podporovat změny i u těch, kteří jsou vaší součásti. Zcela přirozeně a bez her a nátlaku. 

Pomůžete sobě a pokud se tak rozhodnete, budete umět pomáhat i ostatním.

Zkušenosti ostatních

Teorie nikdy nikomu nepomohla

ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PRAXÍ

Teorie nikomu nic kloudného nepřinesla, proto vás povedeme do reality ve formě konzultací, úkolů, vzájemného studování a pomoci jeden druhému. Je velmi důležité informace dávat do dalších souvislostí a krok za krokem si je osvojovat vlastním prožitkem. Povedeme vás cestou našich vlastních zkušeností a všemi informacemi, které jsme během společných deseti let vložily do terapeutické metody JIH® - osobního rozvoje 21.století.

 • 10 měsíců velmi intenzivní výuky
 • Mnoho úkolů a informací
 • Konzultace s lektorkami
 • Živá vysílání v uzavřené facebookové skupině
 • Doplňující videa a podcastové nahrávky
 • Aktivní předávání témat celých 40 týdnů
 • Praktické ukázky a vedení

PO UKONČENÍ KURZU ZÍSKÁTE

Kromě víry v sobe, podpory a certifikátu, který vás pasuje na pozici Terapeuta metodou JIH® také získáváte nadhled v životních situacích, schopnost pomáhat sobě a pomáhat skrze metodu JIH® i ostatním. Dostává se vám výsadního práva převzít určité kurzy vytvořené autorkami metody JIH® a předávat skrze jejich pořádání pomoc a podporu ostatních. Práva na vedení kurzů jsou zpoplatněna, více o této možnosti se dozvíte v ročním kurzu pro budoucí terapeuty motodou JIH®.

 

Cena za kurz

Připravili jsme pro vás tři možnosti úhrady tohoto kurzu. Zvolte pro vás tu nejlepší variantu. V ceně kurzu nejsou zahrnuty 4 osobní konzultace/terapie s autorkami a lektorkami tohoto kurzu. Konzultace/terapie jsou zvýhodněné oproti běžnému ceníku a jsou vystavovány fakturačně zvlášť.

Jednorázová platba
Nejvýhodnější cena pro vás. Zahrnuje cenu ročního kurzu včetně čtyř jednodenních workshopů. Nezahrnuje 4 terapie s autorkami metody JIH.
80 000 Kč
Smlouva na 4 platby
Alternativa pro vás, pokud chcete platbu za kurz na 4 části, vždy po 21 500,- Kč. Zahrnuje cenu ročního kurzu včetně čtyř jednodenních workshopů. Nezahrnuje 4 terapie s autorkami metody JIH.
86 000 Kč
Smlouva na 10 plateb
Deset plateb po 10 000,- Kč pro vás zahrnuje cenu ročního kurzu včetně čtyř jednodenních workshopů. Nezahrnuje 4 terapie s autorkami metody JIH.
90 000 Kč

Pro ujasnění vašeho zájmu, možnosti plateb a vytvoření smlouvy nás kontaktujte

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

4 x ČTYŘDEN

Osobní setkání proběhne ve formě 4 čtyřdnů, ve kterých budeme mít dostatek prostoru vám předat všechny potřebné informace z pohledu čtyř témat: Tělo, Mysl, Duše a Celek

 • 17.6.2021 - 21.6.2021
  První čtyřden
 • termín bude upřesněn
  Druhý čtyřden
 • termín bude upřesněn
  Třetí čtyřden
 • termín bude upřesněn
  Čtvrtý čtyřden

JEDNODENNÍ WORKSHOPY

Jednodenní setkávání pro výměnu informací a zkušeností je dalším krokem naší společné cesty. Společně vyladíme další pochopení a v praxi si ověříte nabité schopnosti.

 • termín bude upřesněn
  První workshop
 • termín bude upřesněn
  Druhý workshop
 • termín bude upřesněn
  Třetí čtyřden
 • termín bude upřesněn
  Čtvrtý workshop

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ

Naše cesta bude korunována předáním certifikátu a společným jednodenním setkáním.

Společně oslavíme společnou cestu.

 • termín bude upřesněn
  Závěrečné setkání

Kromě osobních setkávání po celou dobu ročního kurzu budeme společně konzultovat, sdílet a komunikovat v uzavřené facebookové skupině a v messengerové komunikaci. Jde nám o vaši podporu a tak jsme zvolili právě tuto velmi živou podporu. Také budeme nahrávat živé vstupy do skupiny a sdílet s vámi další poznání a pochopení. Veškeré informace získáte včas před a při prvním setkání, které je určené na 24.9.2020.

Jak se líbil roční kurz nynějším Terapeutům metodou JIH®

Reference

Měla jsem vzdálený cíl pomoci lidem. Jak to bude vypadat, jsem nevěděla, ale cítila jsem, že to je ono. Věděla jsem, že tahle roční cesta mi dá hodně. Hurá do toho a půl je hotovo. Ano, první půlka byla… řekněme intenzivní. První blok o těle fyzickém byl plný AHA afektů. Táli jsme nad něžností a moudrostí našeho důmyslného těla, které máme. Nadšení rostlo. Pomalu jsme se učili vnímat naše pocity a pracovat s emočním naciťováním. Objevovali jsme. Svět, sebe, první klienty. Tématem dalšího bloku byla mysl. Nooo, tady začala ta intenzivnější část. :DAspoň pro mě. Učili jsme se vnímat souvislosti našeho myšlení v těle. Vnímali jsme, co všechno a kde nás může blokovat. Také jsme se naučili, co s tím a jak z toho ven. Když se to děje vám. Práce terapeuta je úžasná v tom, že vidíte, jak u klientů dochází k obnově, navrácení klidu, radosti, jednoduše toho, co potřebovali.
Klára MrazíkováTerapeut Profesionál metody JIH
Na „výuce“ terapeutů se mi nejvíc líbilo to, že to nebyla žádná klasická výuka. „Je to tak, tak a tak a to se naučte. Podle toho fungujte.“ Všechno bylo zaměřeno na naši individualitu: naučte se používat svoje vnímání, pozorujte, jak funguje právě vám a jak k vám mluví. Každý to má jinak. ;-) Pokaždé jsme si povídali tak, jako když se sejde parta přátel, co se dlouho neviděla a sdělují si, co je zrovna nového. Může vám to připadat zvláštní – jenom si povídáte a zároveň se u toho učíte. Je krásné, když pak máte další den terapii a hned v ní použijete to, o čem jste si „jen tak popovídali“. Po roce Vánoce, Vánoce … Cesta terapeuta mi byla lepším dárkem než leckterý vánoční. ;-) Z „nevím, ale musím“ na začátku se stalo „mám záměr a jdu si za ním“. To ale neznamená, že je neměnný! Teď vím, že jsem na cestě a je na mě, kterou cestou se rozhodnu jít. Když se mi na ní nebude líbit, můžu z ní sejít, vrátit se nebo se jen posadit u kraje a počkat, až někdo pojede kolem a odveze mě do neznámých krajin…
Šárka BohuslavováTerapeut Profesionál metodou JIH